Wegenbouw

Naast het uitvoeren van grondwerk is de aanleg van de wegconstructie een logisch vervolg. De wegenbouwactiviteiten van GW Leidingtechniek BV strekken zich dan ook uit van het aanleggen, reconstrueren en onderhouden van wegen, (lucht)havens, bedrijfs- en industrieterreinen, sport- en recreatieparken tot en met het aanleggen van fietspaden, wandelpaden, semi-verhardingen, plantsoenen, waterhuishouding en cultuurtechnische werken. GW Leidingtechniek BV beschikt over een compleet pakket van dienstverlening voor engineering, aanleg en onderhoud van: funderingsconstructies, open en gesloten verhardingen, asfaltconstructies, sierbestratingen, vloeistofdichte bestratingen of verhardingen, oppervlaktebehandelingen, binnenstedelijke herinrichting, bouw- en woonrijp maken en openbare verlichting.