Aanleg Afvalwatertransportleiding

GW Leidingtechniek BV was laagste inschrijver voor het project 'Aanleg Afvalwatertransportleiding Groede - Breskens' in opdracht van Waterschap Scheldestromen