Aanleg afvalwatertransportleiding Groede - Breskens

Aanleg afvalwatertransportleiding Groede - Breskens, in opdracht van Waterschap Scheldestromen

Van RWZI Groede dient een afvalwatertransportleiding gerealiseerd te worden naar RWZI Breskens. GW Leidingtechniek BV heeft in opdracht van Waterschap Scheldestromen de aanleg van deze afvalwatertransportleiding PVC Ø 400 mm / Ø 315 mm over een totale lengte van ongeveer 6.350 m¹ verzorgd door middel van traditioneel leggen en HDD boringen. De PVC leiding werd verbonden door middel van drukmoffen en bij bochten en hulpstukken door trekvaste koppelingen. Naast het verzorgen van de bereikbaarheid en het vrijmaken van het tracé omvat het project de aanleg, het beproeven en bacteriologisch opleveren van:

Materiaal Diameters Lengte
Afvalwaterleidingen PVC Ø 400 mm 5.250 m¹
HDD boring HDPE Ø 315 mm 1.100 m¹
Waterschap Scheldestromen
Groede - Breskens
2015
Gerealiseerd