Aansluiten GGD gebouw op Mijnwaternetwerk Heerlen

Aansluiten GGD gebouw op Mijnwaternetwerk Heerlen, in opdracht van Mijnwater BV

Na sluiting van de steenkoolmijnen in Heerlen en omstreken liepen de mijngangen vol met grondwater, dat door de aarde op natuurlijke wijze wordt verwarmd. De geothermische bron onder onze voeten bleef echter jarenlang onaangeroerd totdat de gemeente Heerlen in 2005 onderzoek deed naar de mogelijkheid om het water uit de mijnen te gebruiken voor het verwarmen en koelen van gebouwen, woningen en kantoren. Dat pakte positief uit, sinds 2008 zorgt deze natuurlijke energiebron voor levering van warmte en koude uit het mijnwater. Het water, opgehaald uit een aantal bronnen, wordt via een ondergronds uitwisselstation en leidingennetwerk getransporteerd naar diverse locaties in Heerlen. Mijnwater BV heeft de ambitie om het project van de gemeente Heerlen uit te rollen tot een volwaardig duurzaam energiebedrijf en zorgt dat elke locatie stipt de juiste energie krijgt aangeleverd.

Mijnwater BV heeft GW Leidingtechniek BV opdracht gegeven het GGD gebouw, gelegen aan de Looierstraat in Heerlen, aan te sluiten op het Mijnwaternetwerk. Het project bestaat uit het aanleggen van twee warmte- / koudeleidingen Ø 200 / 315 mm (staal / HDPE) vanaf het bestaande net tot aan het GGD gebouw aan de Looierstraat. Dit is over een lengte van 350 meter, waarvan 280 meter wordt geboord.

Mijnwater BV
Heerlen
2017
Wordt uitgevoerd