DVR Preusbosch Vaals

DVR Preusbosch te Vaals, in opdracht van Hoppenbrouwers Electrotechniek BV

Drinkwatervoorziening Preusbosch, nabij het drielandenpunt in Vaals, is eigendom van Waterleiding Maatschappij Limburg en dateert uit 1930. Waterleiding Maatschappij Limburg heeft Hoppenbrouwers Electrotechniek BV opdracht gegeven het pompstation te renoveren. GW Leidingtechniek BV heeft in opdracht van Hoppenbrouwers Electrotechniek BV een AC waterleiding opgenomen en vervangen voor een gietijzeren drinkwaterleiding Ø 100 mm en Ø 250 mm. Om de functie van de leiding te behouden gedurende de werkzaamheden, is er een tijdelijke HDPE leiding aangelegd. Ook zijn er diverse huisaansluitingen en mantelbuizen gelegd.

Hoppenbrouwers Electrotechniek BV
Vaals
2015
Gerealiseerd