​Inspectie afvalwatertransportleidingen

Inspectie afvalwatertransportleidingen in West-Brabant, in opdracht van Waterschap Brabantse Delta NV

Op diverse locaties in West Brabant dient het afvalwatertransportstelsel geïnspecteerd te worden. Exacte inspectielocaties worden door middel van uitgevoerde risicosessie vastgesteld; op locaties waar schade wordt verwacht of waar in het verleden schades zijn geconstateerd zullen nieuwe inspecties worden uitgevoerd. Het werk bestaat uit het treffen van maatregelen om de inspectielocaties toegankelijk te maken. Op sommige locaties zal het nodig zijn om een rijplatenbaan voor zwaar verkeer toe te passen. Soms is een normale rijplatenbaan nodig voor bereikbaarheid of om structuurschade aan de teelgrond zoveel mogelijk te voorkomen. Voorafgaand aan de inspectie worden diverse appendages (ontluchters / mangaten) gedemonteerd teneinde de leiding toegankelijk te maken. Ook het (gedeeltelijk) leegpompen en droogzetten van de leiding valt onder de werkzaamheden. Inspecties zullen in- en uitwendig worden uitgevoerd, afhankelijk van de locaties. Dit geldt ook voor de inspectiemethode; camera of radar. Waarnodig worden er spoedeisende reparaties uitgevoerd waarna het terrein weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. De werkzaamheden worden gedurende een periode van 4 jaar uitgevoerd.

Waterschap Brabantse Delta NV
West-Brabant
2015-2019
Wordt uitgevoerd