Renovatie WPB Bergen op Zoom

Renovatie Waterproductiebedrijf Bergen op Zoom

Het project omvat het renoveren van het waterproductiebedrijf Bergen op Zoom. GW Leidingtechniek BV draagt zorg voor het verwijderen van eenendertig winputten, compleet met inpandig leidingwerk en elektra. Daarnaast worden de bestaande kabels en leidingen op het terrein vervangen. Ook is er opdracht verstrekt voor het leveren en plaatsen van een nieuw winputtenschakelgebouw en het renoveren van een bestaand schakelgebouw, en worden er twee trafostations geplaatst.

Brabant Water NV
Bergen op Zoom
2017 - 2018
Voorbereiding