Tienjarig onderhoud Groene Warmtestation

Tienjarig onderhoud project Groene Warmtestation Breda, in opdracht van Waterschap Brabantse Delta NV

Over een periode van tien jaar (2013-2023) is GW Leidingtechniek BV verantwoordelijk voor het jaarlijks onderhoud aan de aangelegde signaal- en transportkabel energie en een biogasleiding inclusief pigvoorziening en condensopvangput van RWZI Nieuwveer naar het Groene Warmtestation in Breda. Het preventief onderhoud bestaat uit het proppen van de leidingen, het controleren op lekkages van de biogasleiding met een gasdetectieapparaat en het visueel controleren van het tracé. Onderzoeksresultaten worden jaarlijks gerapporteerd en aan de opdrachtgever overhandigd.

Meer informatie:

Waterschap Brabantse Delta NV
Breda
2013-2023
Wordt uitgevoerd