Vervangen persleiding Bergen op Zoom

Vervangen persleiding Plasticslaan Bergen op Zoom, in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom

Het bestaande persriool, PVC DN400 mm, tussen het rioolgemaal aan de Plasticslaan en de overstortput aan de Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom, is in dusdanig slechte conditie dat deze vervangen moet worden. GW Leidingtechniek BV verzorgt in een D&C opdracht van de gemeente Bergen op Zoom de aanleg van deze afvalwatertransportleiding over een totale lengte van ongeveer 700 m¹ door midel van traditioneel leggen. Onder de Theodorushaven en de Van Konijnenburgweg worden HDD boringen uitgevoerd:

DiametersLengteDiepte
Afvalwaterleidingen450 mm110 m¹2,0 m¹ - MV
HDD boring Theodorushaven450 mm540 m¹23,0 m¹ - MV
HDD boring Van Konijnenburgweg450 mm40 m¹4,0 m¹ - MV
Hulpstukken en afsluitersDN 400 mm10 m¹2,0 m¹ - MVGW Leidingtechniek BV zorgt voor het opstellen van het ontwerp voor het vangen van de bestaande persleiding, inclusief koppelingen op bestaand gemaal, bestaande overstortput en koppeling met de bestaande GEP leiding, inclusief afsluiters, debietmeterput, beluchter / ontluchter en andere hulpstukken. Ook de leverantie van alle benodigde materialen, alsmede de tijdelijke voorzieningen worden verzorgd door GW Leidingtechniek BV. De bestaande PVC leiding wordt na ingebruikname van de nieuwe leiding gedämmerd Bestaande PVC wordt na ingebruikname verwijderd en achterblijvende leidingdelen worden dor middel van blindflenzen dichtgezet. Rondom het bestaande gemaal is de bestrating opnieuw ingericht en gerealiseerd.

Gemeente Bergen op Zoom
Plasticslaan
2016
Gerealiseerd