Afvalwater

GW Leidingtechniek BV is gespecialiseerd in het ontwerp, de uitvoering en de nazorg van riolering en de daarbij behorende faciliteiten. Rioolstelsels en afvalwatertransportleidingen kunnen uit verschillende materialen bestaan: pvc, beton, gres, keramisch, HDPE, GVK, polipropyleen, en staal. De keuze voor materialen is onder andere afhankelijk van wat er door de leiding stroomt en de bodemgesteldheid in een gebied. GW Leidingtechniek BV is thuis in alle soorten rioleringswerkzaamheden in zowel het landelijk- als het binnenstedelijk gebied. In een dichtbevolkt, klein binnenstedelijk gebied zoals een stadscentrum, waar het vaak passen en meten is tussen kabels en leidingen, diep onder de grond, met of zonder (bron) bemaling, met of zonder sleufbekisting is door innovatie, kennis en ervaring van GW Leidingtechniek BV elk project succesvol te realiseren. GW Leidingtechniek BV neemt veiligheidsvoorschriften serieus en spant zich in om woningen, winkels en kantoren goed bereikbaar te houden. Dat vergt overleg met alle partijen om de bedrijvigheid niet te belemmeren. Ook in het landelijk gebied heeft GW Leidingtechniek BV ruime ervaring met ontwerp en aanleg van drukriolering.