Ondergrondse infra

Gas‐ Water en Warmteleidingen

GW Leiding­tech­niek BV is een gespe­ci­a­li­seerde orga­ni­satie voor wat betreft de aanleg van leidingen ten behoeve van trans­port en distri­butie van water in allerlei soorten en maten. 

GW Leiding­tech­niek BV legt diverse leidingen in verschil­lende diame­ters, mate­ri­alen en druk­klassen. Denk aan de aanleg en het onder­houd van de klei­nere distri­bu­tie­lei­dingen en de grotere trans­port­lei­dingen. Ook leggen wij leidingen aan voor stads­ver­war­ming, lucht‐ en stoom­lei­dingen en leidingen voor koude‐ en warm­te­op­slag­sys­temen. Het instal­leren en onder­houden van afslui­ter­sta­tions, meet‐ en regel­sta­tions, gemalen, putten, winputten en prop­sta­tions valt ook hieronder.

Pin It on Pinterest

Share This