Ondergrondse infra

Drinkwater leidingen

Neder­land kent een grote en inge­wik­kelde onder­grondse netwerk van drink­wa­ter. Dit water­net vraagt om conti­nue vernieu­wing en borging van de kwali­teit. GW Leiding­tech­niek BV heeft hier­voor het speci­a­lisme en de juiste vaar­dig­he­den in huis.

GW Leiding­tech­niek BV is gespe­ci­a­li­seerd in het advies, het ontwerp, de uitvoe­ring en reno­va­tie van water­lei­din­gen. Wij nemen de veilig­heids­voor­schrif­ten zeer serieus. Conti­nue overleg met alle partijen vinden wij dan ook belang­rijk om projec­ten zo te laten slagen. GW Leiding­tech­niek BV heeft de juiste mensen in dienst met ruime erva­ring in het ontwerp en de aanleg van water­lei­din­gen.

Richard Wouters

Project­lei­der

Wil je meer weten over onze projec­ten en acti­vi­tei­ten in het drink­wa­ter? Neem gerust contact met mij op!

Pin It on Pinterest

Share This