Ondergrondse infra

Drinkwater leidingen

Neder­land kent een grote en ingewik­kelde onder­grondse netwerk van drink­water. Dit waternet vraagt om continue vernieu­wing en borging van de kwali­teit. GW Leiding­tech­niek BV heeft hiervoor het speci­a­lisme en de juiste vaardig­heden in huis.

GW Leiding­tech­niek BV is gespe­ci­a­li­seerd in het advies, het ontwerp, de uitvoe­ring en renovatie van water­lei­dingen. Wij nemen de veilig­heids­voor­schriften zeer serieus. Continue overleg met alle partijen vinden wij dan ook belang­rijk om projecten zo te laten slagen. GW Leiding­tech­niek BV heeft de juiste mensen in dienst met ruime ervaring in het ontwerp en de aanleg van waterleidingen.

Richard Wouters

Project­leider

Pin It on Pinterest

Share This