Ondergrondse infra

Geothermische systemen

GW Leiding­tech­niek BV is speci­a­list in het plaatsen en onder­houden van geother­mi­sche systemen, zoals stadsverwarming.

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is een duurzame energie­bron voor stads‐ of wijkver­war­ming. Hierbij wordt lokale duurzame warmte uit de onder­grond gehaald, voor verwar­ming van huizen, kantoren, kassen en industrie. Het van nature aanwe­zige warme water wordt uit de onder­grond opgepompt. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terug­stroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt.

Harm van Ganzenwinkel

Direc­teur GW Leiding­tech­niek BV

Pin It on Pinterest