Ondergrondse infra

Geothermische systemen

GW Leiding­tech­niek BV is speci­a­list in het plaatsen en onder­houden van geother­mi­sche systemen, zoals stadsverwarming.

Geothermie, ook wel aard­warmte genoemd, is een duur­zame ener­gie­bron voor stads‐ of wijk­ver­war­ming. Hierbij wordt lokale duur­zame warmte uit de onder­grond gehaald, voor verwar­ming van huizen, kantoren, kassen en indu­strie. Het van nature aanwe­zige warme water wordt uit de onder­grond opge­pompt. Een pomp zorgt ervoor dat het afge­koelde water terug­stroomt in dezelfde aard­laag waarna het weer opwarmt.

Harm van Ganzenwinkel

Direc­teur GW Leiding­tech­niek BV

Pin It on Pinterest