Ondergrondse infra

Boringen

Door onze erva­ring en kennis op het gebied van geolo­gie, grond­me­cha­nica, engi­nee­ring en uitvoe­ring is GW Leiding­tech­niek BV in staat om elke boring met succes te reali­se­ren.

Bij de aanleg van leidin­gen en kabels komt men regel­ma­tig obsta­kels tegen. Hier­door is het niet altijd moge­lijk om te werken met de tradi­ti­o­nele legme­thode van het leiding­werk. Ook de ruimte in ons land wordt steeds schaar­ser, zowel boven als onder de grond. Voor het beper­ken van de over­last voor omwo­nen­den en het verkeer, past GW Leiding­tech­niek BV sleu­f­loze boor­tech­nie­ken toe. Voor iedere diame­ter en in iedere grond­soort. Naast tradi­ti­o­nele hori­zon­tale borin­gen verzor­gen wij ook gestuurde borin­gen, zoals HDD en geslo­ten front­bo­rin­gen.

GW Leiding­tech­niek BV is gespe­ci­a­li­seerd in de onder­staande borin­gen:

  • Raket­bo­rin­gen
  • Spiraal­bo­rin­gen
  • Open front­bo­rin­gen
  • HDD borin­gen
  • Geslo­ten front­bo­ring

Harm van Ganzenwinkel

Direc­teur

Pin It on Pinterest

Share This