Ondergrondse infra

Boringen

Door onze ervaring en kennis op het gebied van geologie, grond­me­cha­nica, enginee­ring en uitvoe­ring is GW Leiding­tech­niek BV in staat om elke boring met succes te realiseren.

Bij de aanleg van leidingen en kabels komt men regel­matig obsta­kels tegen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om te werken met de tradi­ti­o­nele legme­thode van het leiding­werk. Ook de ruimte in ons land wordt steeds schaarser, zowel boven als onder de grond. Voor het beperken van de overlast voor omwonenden en het verkeer, past GW Leiding­tech­niek BV sleuf­loze boortech­nieken toe. Voor iedere diameter en in iedere grond­soort. Naast tradi­ti­o­nele horizon­tale boringen verzorgen wij ook gestuurde boringen, zoals HDD en gesloten frontboringen.

GW Leiding­tech­niek BV is gespe­ci­a­li­seerd in de onder­staande boringen:

  • Raket­bo­ringen
  • Spiraal­bo­ringen
  • Open front­bo­ringen
  • HDD boringen
  • Gesloten front­bo­ring

Harm van Ganzenwinkel

Direc­teur

Pin It on Pinterest

Share This