Ondergrondse infra

Aanboren onder druk

GW Leiding­tech­niek BV heeft in eigen beheer een unieke methode ontwik­keld voor het aanbo­ren van leidin­gen onder druk.

GW Leiding­tech­niek BV heeft in eigen beheer een unieke methode ontwik­keld voor het aanbo­ren van leidin­gen onder druk. Terwijl de aan te boren leiding in bedrijf is, kunnen wij met deze tech­niek aftak­kin­gen reali­se­ren. Denk aan het achteraf plaat­sen van een T‑stuk in een trans­port­lei­ding of het compar­ti­men­te­ren van een leiding. Opmer­ke­lijk is de dimen­sie van aanslui­ten. Dit kan name­lijk tot 1.500 mm op hoofd­lei­din­gen van 2.000 mm.

Deze unieke tech­niek kunnen wij toepas­sen bij hoofd­lei­din­gen van verschil­lende mate­ri­a­len, name­lijk:

  • Gewa­pende en voor­ge­span­nen beton­bui­zen
  • Beton­kel­ders (zwaar bewa­pend), onder druk boren door de putwand heen
  • Kool­stof­staal gecoat en voor­zien van cement lining
  • Kool­stof­staal voor­zien van in‐ en uitwen­dige epoxy coating
  • Glas­ve­zel Versterkte Kunst­stof (GVK)
  • Poly­e­thy­leen en poly­pro­py­leen
  • PVC
  • Giet­ij­zer
  • Roest Vast Staal (RVS)

Het mate­ri­aal van de nieuw aan te sluiten leiding staat los van het mate­ri­aal van de hoofd­lei­ding. De leiding kan geflenst worden aange­slo­ten.

Het is ook moge­lijk om via deze tech­niek een blaas­balg (ballon) in te brengen. Bijvoor­beeld wanneer de hoofd­lei­ding gesec­ti­o­neerd dient te worden. Hiermee is het niet nodig om de leiding geheel leeg te maken en kan veel tijd worden bespaard.

Voor vragen, advies en uitda­gin­gen? Neem gerust contact met ons op via e‑mail: info@​gwleidingtechniek.​nl of tele­foon 0492 579 640.

Pin It on Pinterest