Bovengrondse infra

Actueel

Even kennismaken – stagiair Nick Schutte

Even kennismaken – stagiair Nick Schutte

Nick Schutte is in de zomer van 2022 gestart als stagi­air bij GW Leiding­tech­niek BV. Hij volgt de oplei­ding GWW (Grond, Werk, Water­bouw) op het Gilde in Roer­mond. Later wil hij grond­wer­ker worden. Waarom? Dat vertelt Nick je in de video.

Waterschap Aa en Maas zet succesvolle samenwerking met GW Leidingtechniek voort!

Waterschap Aa en Maas zet succesvolle samenwerking met GW Leidingtechniek voort!

Water­schap Aa en Maas herstelt het stam­ri­ool tussen de riool­wa­ter­zui­ve­ring in Oss en Oijen. Het stam­ri­ool is in de jaren ’60 aange­legd en sterk verou­derd. GW Leiding­tech­niek BV is momen­teel gestart met de 4de en laatste fase van de reno­va­tie­werk­zaam­he­den. Eerder zijn fase 1 en fase 3 ook door GW Leiding­tech­niek BV uitge­voerd.

Even voorstellen – monteur John Habraken

Even voorstellen – monteur John Habraken

John Habra­ken maak je over leiding­tech­niek niets wijs. Al 45 jaar werkt hij voor de familie Van de Westerlo als monteur. Hoewel hij merkt dat het fysieke werk zwaar­der wordt, is hij vast­be­slo­ten. ‘Die 2,5 jaar tot mijn pensi­oen ga ik volma­ken bij dit fami­lie­be­drijf!’

Verdubbeling persleiding en renovatie AWP 2.0 – Brabantse Delta

Verdubbeling persleiding en renovatie AWP 2.0 – Brabantse Delta

Water­schap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de reno­va­tie / vernieu­wing van de afval­wa­ter­pers­lei­ding (AWP). Deze leiding loopt van indu­strie­ter­rein Moer­dijk naar de riool­wa­ter­zui­ve­ring in Bath. We pakken de AWP aan om ervoor te zorgen dat riool­af­val­wa­ter in West‐Brabant ook in de toekomst betrouw­baar en veilig vervoerd en gezui­verd kan worden.

Rioolrenovatie Oss‐Oijen

Rioolrenovatie Oss‐Oijen

In opdracht van water­schap Aa en Maas heeft GW Leiding­tech­niek BV in de periode van april tot en met decem­ber 2021 een deel van het stam­ri­ool tussen Oss en Oijen gere­no­veerd. GW Leiding­tech­niek BV heeft eerder al fase 1 uitge­voerd en hebben nu ook het werk voor fase 3 op zich genomen.

Verleggen rioolleiding en drinkwaterleiding in Cuijk

Verleggen rioolleiding en drinkwaterleiding in Cuijk

In opdracht van gemeente Cuijk heeft GW Leiding­tech­niek BV in januari 2022 een persriool‐ en drink­wa­ter­lei­ding over onge­veer 100 meter verlegd. Vanwege nieuw­bouw­plan­nen in gemeente Cuijk moesten deze twee leidin­gen worden verlegd.

Even voorstellen – Barbara de Bruijn

Even voorstellen – Barbara de Bruijn

Iedere ochtend start ik met een rondje over de afde­ling en zorg ik voor een kopje koffie voor de collega’s. Voor mij een kleine moeite en zo kan ik ieder­een een goede­mor­gen wensen. Na mijn vakan­tie kreeg ik te horen dat ze dit gemist hadden. Dat is natuur­lijk fijn om te horen!

Pin It on Pinterest