Bovengrondse infra

Actueel

Economische rioolomlegging en ‑verzwaring

Economische rioolomlegging en ‑verzwaring

Het tracé van de nieuwe N69 raakt een tweetal bestaande riool­wa­ter­lei­dingen van Water­schap De Dommel uit de jaren zeventig.Onderdeel van de opdracht van Boskalis was om een gedeelte ervan te verleggen en te verduur­zamen. GW Leiding­tech­niek bedacht al tijdens de tender een econo­misch alter­na­tief op het initiële programma van eisen.

Nieuwste aanboortechniek op DIO Innovatiemarkt

Nieuwste aanboortechniek op DIO Innovatiemarkt

Innoveren kan je leren! Vandaag presen­teert GW Leiding­tech­niek het nieuwste speci­a­lisme: aanboor­tech­nieken onder druk voor grote diame­ters. Deze in eigen beheer ontwik­kelde techniek laten je de diverse mogelijk­heden en toepas­singen van het aanboren onder druk zien.

GW Leidingtechniek op DIO Innovatiemarkt

GW Leidingtechniek op DIO Innovatiemarkt

Op 8 september vindt de DIO Innova­tie­markt plaats. Deze innova­tie­markt wordt georga­ni­seerd voor én door de infra­branche. GW Leiding­tech­niek mag daar natuur­lijk niet ontbreken! 

Samen aan de slag voor veilig werken!

Samen aan de slag voor veilig werken!

Bij GW Leiding­tech­niek BV vinden we het belang­rijk dat wij als organi­satie voldoen aan de gezondheids‐ en veilig­heids­normen. Dit jaar starten wij met het behalen van de certi­fi­ce­ring van de Veiligheidsladder. 

Talenten bij GW Leidingtechniek BV: Mathijs en Victor

Talenten bij GW Leidingtechniek BV: Mathijs en Victor

Bij GW Leiding­tech­niek BV vinden we het belang­rijk om de kennis binnen de organi­satie zeker te stellen en te verrijken voor de toekomst. Begin dit jaar zijn wij een samen­wer­king gestart met Orion Enginee­ring om starters in de branche op te leiden. 

Start renovatie hoofdrioolgemaal en persleiding Delft

Start renovatie hoofdrioolgemaal en persleiding Delft

Op maandag 14 juni 2021 is de bouwteam­over­een­komst getekend tussen gemeente Delft en de bouwcom­bi­natie Aanne­mings­maat­schappij Vobi bv & GW Leiding­tech­niek BV. Dit is de officiële start van de renovatie van het hoofd­ri­ool­ge­maal en perslei­ding aan de Slauer­hoff­laan in Delft.

Pin It on Pinterest