Gas-, water- en warmteleidingen

GW Leidingtechniek BV is een gespecialiseerde organisatie voor wat betreft de aanleg van leidingen ten behoeve van transport en distributie van gas, water, afvalwater, warmte en goederen. GW Leidingtechniek BV is door gas-, en waterleveranciers en de petrochemische industrie dikwijls betrokken bij engineering, aanleg en onderhoud van leidingen. GW Leidingtechniek BV legt diverse leidingen in verschillende diameters, materialen en drukklassen. Het betreft hier de aanleg en het onderhoud van de kleinere distributieleidingen en de grotere transportleidingen. Ook legt en onderhoudt GW Leidingtechniek BV leidingen aan voor stadsverwarming, lucht- en stoomleidingen en leidingen voor koude- en warmteopslagsystemen. Ook het installeren en onderhouden van afsluiterstations, meet- en regelstations, gemalen, putten, winputten en propstations valt hieronder.