Bovengrondse infra

Waterschap Aa en Maas zet succesvolle samenwerking met GW Leidingtechniek voort!

28 juli 2022

Water­schap Aa en Maas herstelt het stam­ri­ool tussen de riool­wa­ter­zui­ve­ring in Oss en Oijen. Het stam­ri­ool is in de jaren ’60 aange­legd en sterk verou­derd. GW Leiding­tech­niek BV is momen­teel gestart met de 4de en laatste fase van de reno­va­tie­werk­zaam­he­den. Eerder zijn fase 1 en fase 3 ook door GW Leiding­tech­niek BV uitge­voerd.

Renovatie stamriool

Fase 4 betreft een traject van zo’n 1,5 km en loopt deels door het buiten­ge­bied ten noorden van Oss en een deel door het bewoond gebied van Oss. Net als in de vorige fase voeren we het riool­wa­ter af via een tijde­lijke boven­grondse pomp­in­stal­la­tie. Op dit moment reini­gen en stralen we de kokers schoon via tijde­lijke bouw­put­ten. Na controle van de gestraalde kokers starten we het construc­tieve herstel met de GVK (glas­ve­zel kunst­stof) versterkte elemen­ten.

Planning werkzaamheden

De reno­va­tie­werk­zaam­he­den zijn volgens plan­ning in decem­ber 2022 volle­dig afge­rond. Dan kan het riool weer in gebruik worden genomen. Hierna volgen de herstel­werk­zaam­he­den van de omge­ving en wordt de tijde­lijke pomp­in­stal­la­tie weer afge­bro­ken.

Pin It on Pinterest

Share This