GW Leidingtechniek BV

voor grondig vakwerk!

Ondergrondse & Bovengrondse Infra

gespecialiseerd in drink- en afvalwater projecten

Ondergrondse Infra

- Afval­wa­ter -

Ondergrondse Infra

- Drink­wa­ter -

Onze Projecten

Werken bij GWL

- Bekijk onze vaca­tu­res -

Ondergrondse & bovengrondse infrastructuur, gespecialiseerd in drink‐ en afvalwater projecten

=

Wij houden van korte lijnen met onze klanten en partners

=

Wij zoeken altijd naar innovatieve oplossingen

=

Wij delen onze kennis met opdrachtgevers

=

Wij zijn trots op onze betrokken medewerkers

Certi­fi­ce­rin­gen

VCA**

CKB

Erkend leerbedrijf

NEN EN ISO 9001:2015

ISO 14001

CO2 prestatieladder niveau 5

Actueel

Leidingrenovatie van Westerhoven tot Waalre

Leidingrenovatie van Westerhoven tot Waalre

In opdracht van Water­schap de Dommel wordt van oktober 2022 tot en met maart 2023 het trans­por­tri­ool gere­no­veerd op drie loca­ties tussen Wester­ho­ven en Waalre. GW Leiding­tech­niek BV werkt voor dit project in opdracht van hoofd­aan­ne­mer Aars­leff Leidingre­no­va­tie BV.

Groots presteren met een relatief klein team

Groots presteren met een relatief klein team

Artikel versche­nen in vakblad OTAR nr. 5 (2022) | GW Leiding­tech­niek BV uit Helmond weet door inno­va­tie, kennis en erva­ring ieder drink‐ en afval­wa­ter­pro­ject tot een succes te reali­se­ren. De orga­ni­sa­tie is gespe­ci­a­li­seerd in het ontwerp, de uitvoe­ring en de nazorg van drinkwater‐ en afval­wa­ter­lei­din­gen en de daarbij beho­rende faci­li­tei­ten.

Pin It on Pinterest