GW Leidingtechniek BV

voor grondig vakwerk!

Ondergrondse & Bovengrondse Infra

gespe­ci­a­li­seerd in drink‐ en afval­water projecten

Ondergrondse Infra

– Afvalwater – 

Ondergrondse Infra

- Drink­water -

Onze Projecten

 

Over Ons

 

Ondergrondse & bovengrondse infrastructuur, gespecialiseerd in drink‐ en afvalwater projecten

=

Wij houden van korte lijnen met onze klanten en partners

=

Wij zoeken altijd naar innovatieve oplossingen

=

Wij delen onze kennis met opdrachtgevers

=

Wij zijn trots op onze betrokken medewerkers

Certi­fi­ce­ringen

VCA**

CKB

Erkend leerbedrijf

NEN EN ISO 9001:2015

ISO 14001

CO2 prestatieladder niveau 3

Actueel

Economische rioolomlegging en ‑verzwaring

Economische rioolomlegging en ‑verzwaring

Het tracé van de nieuwe N69 raakt een tweetal bestaande riool­wa­ter­lei­dingen van Water­schap De Dommel uit de jaren zeventig.Onderdeel van de opdracht van Boskalis was om een gedeelte ervan te verleggen en te verduur­zamen. GW Leiding­tech­niek bedacht al tijdens de tender een econo­misch alter­na­tief op het initiële programma van eisen.

Nieuwste aanboortechniek op DIO Innovatiemarkt

Nieuwste aanboortechniek op DIO Innovatiemarkt

Innoveren kan je leren! Vandaag presen­teert GW Leiding­tech­niek het nieuwste speci­a­lisme: aanboor­tech­nieken onder druk voor grote diame­ters. Deze in eigen beheer ontwik­kelde techniek laten je de diverse mogelijk­heden en toepas­singen van het aanboren onder druk zien.

Pin It on Pinterest