GW Leidingtechniek BV

voor grondig vakwerk!

Ondergrondse & Bovengrondse Infra

gespe­ci­a­li­seerd in drink‐ en afval­water projecten

Ondergrondse Infra

– Afvalwater – 

Ondergrondse Infra

- Drink­water -

Onze Projecten

 

Over Ons

 

Ondergrondse & bovengrondse infrastructuur, gespecialiseerd in drink‐ en afvalwater projecten

=

Wij houden van korte lijnen met onze klanten en partners

=

Wij zoeken altijd naar innovatieve oplossingen

=

Wij delen onze kennis met opdrachtgevers

=

Wij zijn trots op onze betrokken medewerkers

Certi­fi­ce­ringen

VCA**

CKB

Erkend leerbedrijf

NEN EN ISO 9001:2015

ISO 14001

CO2 prestatieladder niveau 3

Actueel

Werken in een besloten ruimte in Maasnielderbeek

Werken in een besloten ruimte in Maasnielderbeek

In opdracht van gemeente Roer­mond heeft GW Leiding­tech­niek BV de over­klui­zing van de Maasniel­der­beek gere­no­veerd. Voor het uitvoeren van de werk­zaam­heden werd gekozen voor zowel open ontgra­ving als het werken een besloten ruimte – via de over­klui­zing zelf.

GW Leidingtechniek BV levert grote bijdrage aan brandveiligheid Rotterdams Havengebied

GW Leidingtechniek BV levert grote bijdrage aan brandveiligheid Rotterdams Havengebied

Het haven­be­drijf Rotterdam reali­seert met het Theems­weg­tracé een nieuwe spoorweg voor het laatste deel van de Betu­we­spoor­lijn rich­ting de Rotter­damse haven. De aanleg van een opti­maal func­ti­o­ne­rende blus­in­stal­latie was van belang voor de . Als partner van bouw­com­bi­natie SaVe heeft GW Leiding­tech­niek de opdracht gekregen voor de detai­len­gi­nee­ring, inkoop en aanleg van deze blus­lei­ding­in­stal­latie met een lengte van ruim 3.200 meter.

Pin It on Pinterest