GW Leidingtechniek BV

voor grondig vakwerk!

Ondergrondse & Bovengrondse Infra

gespecialiseerd in drink- en afvalwater projecten

Ondergrondse Infra

- Afval­wa­ter -

Ondergrondse Infra

- Drink­wa­ter -

Onze Projecten

Werken bij GWL

- Bekijk onze vaca­tu­res -

Ondergrondse & bovengrondse infrastructuur, gespecialiseerd in drink‐ en afvalwater projecten

=

Wij houden van korte lijnen met onze klanten en partners

=

Wij zoeken altijd naar innovatieve oplossingen

=

Wij delen onze kennis met opdrachtgevers

=

Wij zijn trots op onze betrokken medewerkers

Certi­fi­ce­rin­gen

VCA**

CKB

Erkend leerbedrijf

NEN EN ISO 9001:2015

ISO 14001

CO2 prestatieladder niveau 5

Actueel

RWZI Bath staat even stil

RWZI Bath staat even stil

De influ­ent­lei­ding en het hoofd­ver­deel­werk bij RWZI Bath zijn aan vervan­ging toe. In opdracht van Brabantse Delta gaat GW Leiding­tech­niek BV hiermee aan de slag door het plaat­sen van GVK buizen in de leiding en het hoofd­ver­deel­werk.

GW Leidingtechniek BV: de aannemer voor bluswatersystemen

GW Leidingtechniek BV: de aannemer voor bluswatersystemen

Bij GW Leiding­tech­niek zijn we gespe­ci­a­li­seerd in de aanleg van leidin­gen die te maken hebben met water. Naast afval‐ en drink­wa­ter heeft de orga­ni­sa­tie zich sinds een aantal jaar zich gecer­ti­fi­ceerd in het leveren en monte­ren van veilig brand­wa­ter­sys­te­men en pomp­put­ten.

Pin It on Pinterest