GW Leidingtechniek BV

voor grondig vakwerk!

Ondergrondse & Bovengrondse Infra

gespecialiseerd in drink- en afvalwater projecten

Ondergrondse Infra

- Afval­wa­ter -

Ondergrondse Infra

- Drink­wa­ter -

Onze Projecten

Werken bij GWL

- Bekijk onze vaca­tu­res -

Ondergrondse & bovengrondse infrastructuur, gespecialiseerd in drink‐ en afvalwater projecten

=

Wij houden van korte lijnen met onze klanten en partners

=

Wij zoeken altijd naar innovatieve oplossingen

=

Wij delen onze kennis met opdrachtgevers

=

Wij zijn trots op onze betrokken medewerkers

Certi­fi­ce­rin­gen

VCA**

CKB

Erkend leerbedrijf

NEN EN ISO 9001:2015

ISO 14001

CO2 prestatieladder niveau 5

Actueel

Verdubbeling persleiding en renovatie AWP 2.0 – Brabantse Delta

Verdubbeling persleiding en renovatie AWP 2.0 – Brabantse Delta

Water­schap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de reno­va­tie / vernieu­wing van de afval­wa­ter­pers­lei­ding (AWP). Deze leiding loopt van indu­strie­ter­rein Moer­dijk naar de riool­wa­ter­zui­ve­ring in Bath. We pakken de AWP aan om ervoor te zorgen dat riool­af­val­wa­ter in West‐Brabant ook in de toekomst betrouw­baar en veilig vervoerd en gezui­verd kan worden.

Rioolrenovatie Oss‐Oijen

Rioolrenovatie Oss‐Oijen

In opdracht van water­schap Aa en Maas heeft GW Leiding­tech­niek BV in de periode van april tot en met decem­ber 2021 een deel van het stam­ri­ool tussen Oss en Oijen gere­no­veerd. GW Leiding­tech­niek BV heeft eerder al fase 1 uitge­voerd en hebben nu ook het werk voor fase 3 op zich genomen.

Pin It on Pinterest