Bovengrondse infra

Vragen of opmerkingen aangaande project AWP 2.0?

24 septem­ber 2019

Momen­teel voert GW Leiding­tech­niek BV in opdracht van Water­schap Brabantse Delta NV het project AWP 2.0 uit. Over een trace van 3,5 kilo­me­ter wordt een tweede afval­wa­ter­pers­lei­ding aange­legd, daar­naast worden er diverse vlin­der­klep­pen vervan­gen voor schuif­af­slui­ters. Heeft u opmer­kin­gen, vragen of klach­ten? Contac­teer ons dan op onder­staand tele­foon­num­mer. Wij zijn dag en nacht bereik­baar! 0492 – 579644

Pin It on Pinterest

Share This