Bovengrondse infra

Mijnwater Heerlen

Ophogen kelder­dek­sels Mijn­wa­ter te Heerlen, in opdracht van Mijn­wa­ter BV

Het project omvat het opnemen van de bestaande kelder­dek­sels, aanbren­gen van de prefab ophoog­ele­men­ten en het terug­plaat­sen van een tweetal beton­dek­ken inclu­sief grond­werk, bestra­ting, uitbo­ren ankers en bijko­mende werk­zaam­he­den ter plaatse van het Mijn­wa­ter­pro­ject.

Mijnwater BV

Heerlen

2015

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This