Materieel beheer

Riothermie

Met Riother­mie wordt warmte uit afval­wa­ter benut als bijdrage aan het duur­zaam verwar­men.

Hoe werkt het precies?

Riool­bui­zen zijn warm. Dat komt doordat veel afval­wa­ter warm is wanneer het wegspoelt, denk aan water van de vaat­was­ser of douche­wa­ter. Door het opvan­gen van deze warmte in het riool via een warm­te­wis­se­laar en het inzet­ten van een warm­te­pomp, kunnen we de warmte inzet­ten voor het verwar­men van een gebouw. Riother­mie is dus een duur­zame, maar ook voor­de­lige methode.

Gasloos en zonder CO2 uitstoot

Riother­mie is geschikt voor het verwar­men met een lage tempe­ra­tuur, denk aan vloer­ver­war­ming of convec­to­ren. De inzet van Riother­mie zorgt voor een gasloze manier van verwar­men. Een mooie stap naar het verla­gen van ener­gie­kos­ten en draagt daarmee bij aan de ener­gie­tran­si­tie. Riother­mie kan worden ingezet voor het verwar­men van huizen, appar­te­men­ten, complexe of grotere bedrijfs­pan­den. Het systeem is erg gebruiks­vrien­de­lijk en is naast verwar­men ook geschikt om te koelen. Met het toepas­sen van Riother­mie kan men de CO2 voet­af­druk van een gebied aanzien­lijk verla­gen.

Onze rol

In samen­wer­king met gemeente Rotter­dam zijn wij als GW Leiding­tech­niek BV bezig met de ontwik­ke­ling van deze tech­niek. Hierbij maken wij samen met gemeente Rotter­dam het ontwerp van de tech­niek. De bouw en instal­la­tie van het systeem voeren wij als GW Leiding­tech­niek BV uit. Daar­naast verzor­gen wij het contact met de klanten en hebben wij een rol in het vermark­ten van het systeem.

Meer weten of is jouw organisatie ook geïnteresseerd in Riothermie?

Neem dan contact op met Rob Hoog­er­vorst via rob@​gwleidingtechniek.​nl. Hij kan je alles vertel­len over deze prach­tige en duur­zame tech­niek.

Rob Hoogervorst

Direc­teur Busi­ness Devel­op­ment

Recente Projec­ten

Pin It on Pinterest