Afsluiters pompstation Nuland

Vervangen afsluiters pompstation Nuland, in opdracht van Brabant Water NV

In opdracht van Brabant Water NV vervangt GW Leidingtechniek BV een vijfentwintigtal afsluiters op pompstation Nuland. Veertien afsluiters bevinden zich in de zuigleidingen op het terrein van het pompstation, de overige elf afsluiters in de transportleidingen van Brabant Water NV. De afsluiters in de zuigleidingen bevinden zich ongeveer 6 meter onder maaiveld in het leidingnet. Om op diepte te komen wordt gebruik gemaakt van bekisting. Voor dit project is gekozen voor een combinatie van een damwandkamersysteem / dubbel geleide kist. Bemaling van de bouwputten is noodzakelijk, evenals de nodige voorzieningen om veilig op deze diepte te kunnen werken.

De afsluiters in de transportleidingen bevinden zich op maximaal 3 meter onder het maaiveld en staan bij normale bedrijfsvoering onder een druk van 5 bar. Een aantal inbouwingen dienen 's nachts uitgevoerd te worden, gezien het feit dat de behoefte aan water op dit moment van de dag het laagst is. Om het proces vloeiend te laten verlopen, is een duidelijk, vooraf afgestemde communicatie tussen opdrachtgever een aannemer, van wezenlijk belang.

Na het vervangen van de afsluiters worden de leidingen droog beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever voor het vullen, schoonspoelen en beproeven. GW Leidingtechniek BV verleent assistentie bij het bacteriologisch betrouwbaar maken van de leidingen.

Brabant Water NV
Nuland
2016
Gerealiseerd