Bovengrondse infra

Werken bij GWL

Stagiaire Buizenlegger Functie‐eisen Minimaal LBO niveau­Volgt passende vakge­richte oplei­dingen (Buizen­legger of Distri­bu­tie­mon­teur Gas / Water)Voldoende kennis en ervaring inzake de uitvoe­ring van projec­ten­Door­tas­tend en moet zelfstandig kunnen werken en optre­den­Vol­doende organisatorische‐ en techni­sche vaardig­he­de­n­In­no­va­tief en creatief zijn, oplos­sings­ge­richt werken en moet kosten­be­wust zijnVol­doende kennis van in de uitvoe­ring relevante HSE zakenVan toepas­sing zijnde vakge­richte opleidingen. […]

Stagiaire Buizenlegger

Functie-eisen Minimaal LBO niveauVolgt passende vakgerichte opleidingen (Buizenlegger of Distributiemonteur Gas / Water)Voldoende kennis en ervaring inzake de uitvoering van projectenDoortastend en moet zelfstandig kunnen werken en...

Stagiaire Civiele Techniek

Functie-eisen Minimaal HBO werk- en denkniveau;Doortastend en zelfstandig;Voldoende leidinggevende, organisatorische en communicatieve vaardigheden;Innovatief, creatief, oplossingsgericht, en kostenbewust;Kennis van relevante HSE-zaken;Kennis en...

Combifunctie Onderhouds­monteur / Infrawerker

Functie-eisen Minimaal LBO niveau, aangevuld met vakgerichte opleidingen Basisvaardigheid VCA heeft de voorkeur Beschikt over het diploma NEN 3140 keuren Heeft voldoende kennis en ervaring in de utivoering van infrastructurele projecten Is...

Pin It on Pinterest