ORO Deurne

Aanleg ondergrondse infra op het terrein van ORO Woonvoorziening Het Rijtven te Deurne, in opdracht van Croon Electrotechniek BV

ORO realiseert op Het Rijtven te Deurne onder de noemer 'Masterplan 2014' woningen en ruimtes voor dagbesteding voor cliënten met een verstandelijke beperking. GW Leidingtechniek BV heeft in opdracht van Croon Electrotechniek BV de ondergrondse infra binnen dit plan gerealiseerd. Het project omvat het leveren, aanbrengen en beproeven van:

Materiaal Diameters Lengte
Drinkwaterleidingen PE Ø 90, 75, 50 mm ca. 450 m¹
Gasleidingen PE Ø 25, 40 mm ca. 150 m¹
Multiduct buis (t.b.v. data) PE 2 x Ø 5 mm ca. 1.000 m¹
Multiduct buis (t.b.v. BMI) PE 4 x Ø 5 mm ca. 700 m¹
Terreinriolering met hulpstukken PVC Ø 160, 125 mm ca. 565 m¹

Daarnaast zijn er acht stuks huisaansluitingen gerealiseerd. Deze aansluitingen zijn onder druk op de hoofdleiding gas en water aangeboord. In de meterkast zijn de watermeters Qn6/2,5 en gasmeters G4 afgemonteerd.

Croon Electrotechniek BV
Deurne
2015
Gerealiseerd