Rioolpersleiding Velsen

Rioolpersleiding te Velsen, in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het project omvat het leveren, lassen, beproeven en aanbrengen van 1.320 m¹ HDPE Ø 450 / Ø 500 mm buizen SDR 11 / 17; het aanbrengen van een 700 m¹ HDD boring onder het Noordzeekanaal bestaande uit een HDPE buis Ø 450 mm SDR 11; het aanbrengen van een 415 m¹ HDD boring bestaande uit een HDPE buis met gelijke diameter onder de Basisweg / Wijkermeerweg te Velsen Noord. Daarnaast zijn er kwelschermen geleverd en aangebracht inclusief klei en is er ingebouwd op een bestaande AC leiding DN350 mm. Ook is er een ophangconstructie gerealiseerd voor de passage van een bestaande Ø 2.100 mm betonbuis van de WRK.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Velsen
2015
Gerealiseerd