RWZI Bath te Rilland

Vervangen Influentleiding RWZI Bath, in opdracht van Waterschap Brabantse Delta NV

Het project omvat de complete engineering en het vervangen van een betonen influentleiding op RWZI Rilland-Bath, waar een afvalwatertransportleiding Ø 1.800 mm met een capaciteit van 18.000 m³ / uur, spontaan was gebroken. Na toenadering door het Waterschap Brabantse Delta is er een bouwcombinatie (HWH) gevormd. Het project omvat het leveren, aanbrengen en verwijderen van een tijdelijke ompompinstallatie met een capaciteit van 18.000 m³ / uur door twee stalen noodleidingen Ø 800 mm met een lengte van 1.100 m¹ , gekoppeld aan het bestaande leidingnet. De bestaande, gebroken betonleiding Ø 1.800 mm met een lengte van 200 m¹ en AC leiding Ø 400 mm met een lengte van 60 m¹, is verwijderd en afgevoerd waarna een GVK leiding Ø 2000 mm met gietijzeren hulpstukken en pendelstukken Ø 500 mm, Ø 1800 mm en Ø 2000 mm geleverd en aangebracht is. Er is een aansluiting op de RVVI middels een flenspasstuk met muurflens Ø 2000 mm gerealiseerd, waarna de GVK leiding is aangesloten op de bestaande betonnen plaatstalen kernbuis Ø 1800 mm. Daarnaast is er bronbemaling aangebracht over een lengte van 220 m¹ en zijn er dubbel geleide sleufkisten met een lengte van 50 m¹ geplaatst. Tegen het opdrijven van de GVK leiding Ø 2000 mm is geotextiel aangebracht, inclusief klapankers.

Waterschap Brabantse Delta NV
Rilland-Bath
2014
Gerealiseerd