Bovengrondse infra

Brandkranen en brandblusleiding Sabic Bergen op Zoom

Vervan­gen brand­kra­nen en brand­blus­lei­ding Sabic Bergen op Zoom

De brand­kra­nen en brand­blus­lei­din­gen op het terrein van Sabic in Bergen op Zoom dienden ‘FM appro­ved’ te zijn om te voldoen aan de eisen op het gebied van brand­vei­lig­heid. GW Leiding­tech­niek BV nam deze taak op zich, in opdracht van Struk­ton Mili­eu­tech­niek BV. Ook is een gedeelte van het hoofd­lei­ding­net vervan­gen. In totaal zijn een zestal brand­kra­nen vervan­gen, inclu­sief voor­af­slui­ters en leiding­werk. Daar­naast is een giet­ij­ze­ren leiding DN350 mm door een GRE leiding DN350 mm vervan­gen over een lengte van 150 meter.
Dit betreft de eerste fase van in totaal 700 meter.

Strukton Milieutechniek BV

Bergen op Zoom

2017

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This