Bovengrondse infra

Even voorstellen – Barbara de Bruijn

29 november 2021

Even voorstellen Barbara

Iedere ochtend start ik met een rondje over de afde­ling en zorg ik voor een kopje koffie voor de collega’s. Voor mij een kleine moeite en zo kan ik iedereen een goede­morgen wensen. Na mijn vakantie kreeg ik te horen dat ze dit gemist hadden. Dat is natuur­lijk fijn om te horen! 

Ik zat niet op mijn plek bij mijn vorige werk­gever en had toen besloten om zelf ontslag te nemen. Een paar dagen later kreeg ik een tele­foontje van een vriend met de mede­de­ling: ‘Ik heb een leuke baan voor jou!’. Tijdens het kennis­ma­kings­ge­sprek was het duide­lijk dat ze vooral op zoek waren naar een offi­cema­nager, maar dat er moge­lijk ook wat HR taken bij kwamen. Ik hoefde niet lang na te denken over het aanbod en ik ben op 1 juli gestart met mijn nieuwe baan bij GW Leiding­tech­niek BV. En met veel plezier!

Mijn eerste werkdag was natuur­lijk best span­nend, maar het voelde alsof ik in een warm bad terecht kwam! Ik had ook direct een leuke klik met de collega’s. Ik kreeg snel de vrij­heid om zelf zaken op te pakken. Tijdens mijn eerste maand vond de bouwvak plaats, waar­door het erg rustig was op de werk­vloer. Ik heb letter­lijk iedere deur open­ge­trokken en waar nodig zaken anders inge­richt. Ook heb ik kritisch gekeken naar alle kantoor­be­stel­lingen. Waar ik tot nu toe het meest trots op ben is de omzet­ting naar een digi­taal dossier voor alle perso­neels­leden. Hierbij heb ik ook in kaart gebracht wie welke oplei­ding of certi­fi­caat heeft behaald. Dat is heel belang­rijk om te weten voor de orga­ni­satie. En wanneer een certi­fi­caat bijna verloopt, weten we dit nu ruim van tevoren. Een waar­de­volle toevoe­ging voor de HR afde­ling, waar we meteen de vruchten van plukken.

Ze hebben mij bij GW Leiding­tech­niek BV echt een kans gegeven, terwijl ze totaal niet wisten hoe ik te werk ging. Ik heb het vertrouwen gekregen en mijn input wordt gewaar­deerd. Ik zit lekker in mijn vel en bloei weer hele­maal op! Tijdens mijn beoor­de­lings­ge­sprek in november kreeg ik zelfs te horen dat ik een contract voor onbe­paalde tijd krijg! Ik voel me écht gewaar­deerd en ben er ook enorm trots op om te werken bij GW Leiding­tech­niek BV.

“Mijn eerste werkdag was natuur­lijk best span­nend, maar het voelde alsof ik in een warm bad terecht kwam! Ik had ook direct een leuke klik met de collega’s.”

Barbara de Bruijn

Offi­cema­nager / Mana­ge­ment Assis­tent, GW Leiding­tech­niek BV

Pin It on Pinterest

Share This