Bovengrondse infra

Tienjarig onderhoud Groene Warmtestation

Tien­ja­rig onder­houd project Groene Warm­te­sta­tion Breda, in opdracht van Water­schap Brabantse Delta NV

Over een periode van tien jaar (2013−2023) is GW Leiding­tech­niek BV verant­woor­de­lijk voor het jaar­lijks onder­houd aan de aange­legde signaal‐ en trans­port­ka­bel energie en een biogas­lei­ding inclu­sief pigvoor­zie­ning en condens­op­vang­put van RWZI Nieuw­veer naar het Groene Warm­te­sta­tion in Breda. Het preven­tief onder­houd bestaat uit het proppen van de leidin­gen, het contro­le­ren op lekka­ges van de biogas­lei­ding met een gasde­tec­tie­ap­pa­raat en het visueel contro­le­ren van het tracé. Onder­zoeks­re­sul­ta­ten worden jaar­lijks gerap­por­teerd en aan de opdracht­ge­ver over­han­digd.

Meer infor­ma­tie:

Waterschap Brabantse Delta NV

Breda

2013 – 2023

Wordt uitgevoerd

Pin It on Pinterest

Share This