Ondergrondse infra

Boringen

Naast de tradi­ti­o­nele borin­gen verzorgt GW Leiding­tech­niek BV ook gestuurde borin­gen

Regel­ma­tig kan men door de aanwe­zig­heid van obsta­kels, bij de aanleg van kabels en leidin­gen niet volstaan met de tradi­ti­o­nele legme­thode. Daar­naast wordt de ruimte in ons land zowel boven als onder het maai­veld steeds schaar­ser. Om over­last voor omwo­nen­den te beper­ken en verkeers­stro­men niet te hinde­ren, past GW Leiding­tech­niek BV ook sleu­f­loze boor­tech­nie­ken toe; voor elke diame­ter en in iedere grond­soort. Naast de tradi­ti­o­nele hori­zon­tale borin­gen zoals raket­bo­rin­gen, spiraal­bo­rin­gen en open front­bo­rin­gen, verzorgt GW Leiding­tech­niek BV ook gestuurde borin­gen zoals HDD‐ en geslo­ten front­bo­rin­gen. Dankzij haar erva­ring en kennis op het gebied van geolo­gie, grond­me­cha­nica, engi­nee­ring en uitvoe­ring is GW Leiding­tech­niek BV in staat om elke boring met succes te verwe­zen­lij­ken.

Pin It on Pinterest

Share This