Bovengrondse infra

WPB Oirschot

Infra­tech­ni­sche werk­zaam­he­den op het terrein van WPB Oirschot, in opdracht van Hoppen­brou­wers Tech­niek BV
In opdracht van Hoppen­brou­wers Tech­niek BV heeft GW Leiding­tech­niek BV op het terrein van Water­pro­duc­tie­be­drijf Oirschot, diverse PE water­lei­din­gen in diverse diame­ters en een PVC water­lei­ding Ø 630 mm opge­no­men en afge­voerd. Ook het daarbij beho­rende grond­werk is door GW Leiding­tech­niek BV gere­a­li­seerd. Ook zijn er enkele, door Brabant Water beschik­baar gestelde blind­pla­ten aange­bracht.

Hoppenbrouwers Techniek BV

Oirschot

2016

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This