Bovengrondse infra

WPB Oirschot

Infra­tech­ni­sche werkzaam­heden op het terrein van WPB Oirschot, in opdracht van Hoppen­brou­wers Techniek BV
In opdracht van Hoppen­brou­wers Techniek BV heeft GW Leiding­tech­niek BV op het terrein van Water­pro­duc­tie­be­drijf Oirschot, diverse PE water­lei­dingen in diverse diame­ters en een PVC water­lei­ding Ø 630 mm opgenomen en afgevoerd. Ook het daarbij behorende grond­werk is door GW Leiding­tech­niek BV gerea­li­seerd. Ook zijn er enkele, door Brabant Water beschik­baar gestelde blind­platen aangebracht.

Hoppenbrouwers Techniek BV

Oirschot

2016

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This