Bovengrondse infra

RWZI Bath te Rilland

Vervan­gen Influ­ent­lei­ding RWZI Bath, in opdracht van Water­schap Brabantse Delta NV

Het project omvat de complete engi­nee­ring en het vervan­gen van een betonen influ­ent­lei­ding op RWZI Rilland‐Bath, waar een afval­wa­ter­trans­port­lei­ding Ø 1.800 mm met een capa­ci­teit van 18.000 m³ / uur, spon­taan was gebro­ken. Na toena­de­ring door het Water­schap Brabantse Delta is er een bouw­com­bi­na­tie (HWH) gevormd.

Het project omvat het leveren, aanbren­gen en verwij­de­ren van een tijde­lijke ompomp­in­stal­la­tie met een capa­ci­teit van 18.000 m³ / uur door twee stalen nood­lei­din­gen Ø 800 mm met een lengte van 1.100 m¹ , gekop­peld aan het bestaande leiding­net. De bestaande, gebro­ken beton­lei­ding Ø 1.800 mm met een lengte van 200 m¹ en AC leiding Ø 400 mm met een lengte van 60 m¹, is verwij­derd en afge­voerd waarna een GVK leiding Ø 2000 mm met giet­ij­ze­ren hulp­stuk­ken en pendel­stuk­ken Ø 500 mm, Ø 1800 mm en Ø 2000 mm gele­verd en aange­bracht is. Er is een aanslui­ting op de RVVI middels een flenspas­stuk met muur­flens Ø 2000 mm gere­a­li­seerd, waarna de GVK leiding is aange­slo­ten op de bestaande beton­nen plaat­sta­len kern­buis Ø 1800 mm. Daar­naast is er bron­be­ma­ling aange­bracht over een lengte van 220 m¹ en zijn er dubbel geleide sleuf­kis­ten met een lengte van 50 m¹ geplaatst. Tegen het opdrij­ven van de GVK leiding Ø 2000 mm is geotex­tiel aange­bracht, inclu­sief klap­an­kers.

Waterschap Brabantse Delta NV

Rilland‐Bath

2014

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This