Bovengrondse infra

RWZI Bath te Rilland

Vervangen Influ­ent­lei­ding RWZI Bath, in opdracht van Water­schap Brabantse Delta NV

Het project omvat de complete enginee­ring en het vervangen van een betonen influ­ent­lei­ding op RWZI Rilland‐Bath, waar een afval­wa­ter­trans­port­lei­ding Ø 1.800 mm met een capaci­teit van 18.000 m³ / uur, spontaan was gebroken. Na toena­de­ring door het Water­schap Brabantse Delta is er een bouwcom­bi­natie (HWH) gevormd. 

Het project omvat het leveren, aanbrengen en verwij­deren van een tijde­lijke ompomp­in­stal­latie met een capaci­teit van 18.000 m³ / uur door twee stalen noodlei­dingen Ø 800 mm met een lengte van 1.100 m¹ , gekop­peld aan het bestaande leidingnet. De bestaande, gebroken beton­lei­ding Ø 1.800 mm met een lengte van 200 m¹ en AC leiding Ø 400 mm met een lengte van 60 m¹, is verwij­derd en afgevoerd waarna een GVK leiding Ø 2000 mm met gietij­zeren hulpstukken en pendel­stukken Ø 500 mm, Ø 1800 mm en Ø 2000 mm geleverd en aange­bracht is. Er is een aanslui­ting op de RVVI middels een flenspas­stuk met muurflens Ø 2000 mm gerea­li­seerd, waarna de GVK leiding is aange­sloten op de bestaande betonnen plaat­stalen kernbuis Ø 1800 mm. Daarnaast is er bronbe­ma­ling aange­bracht over een lengte van 220 m¹ en zijn er dubbel geleide sleuf­kisten met een lengte van 50 m¹ geplaatst. Tegen het opdrijven van de GVK leiding Ø 2000 mm is geotex­tiel aange­bracht, inclu­sief klapankers.

Waterschap Brabantse Delta NV 

Rilland‐Bath

2014

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This