Bovengrondse infra

Afsluiters pompstation Nuland

Vervangen afslui­ters pompsta­tion Nuland, in opdracht van Brabant Water NV
In opdracht van Brabant Water NV vervangt GW Leiding­tech­niek BV een vijfen­twin­tigtal afslui­ters op pompsta­tion Nuland. Veertien afslui­ters bevinden zich in de zuiglei­dingen op het terrein van het pompsta­tion, de overige elf afslui­ters in de trans­port­lei­dingen van Brabant Water NV. De afslui­ters in de zuiglei­dingen bevinden zich ongeveer 6 meter onder maaiveld in het leidingnet. Om op diepte te komen wordt gebruik gemaakt van bekis­ting. Voor dit project is gekozen voor een combi­natie van een damwand­ka­mer­sys­teem / dubbel geleide kist. Bemaling van de bouwputten is noodza­ke­lijk, evenals de nodige voorzie­ningen om veilig op deze diepte te kunnen werken.

De afslui­ters in de trans­port­lei­dingen bevinden zich op maximaal 3 meter onder het maaiveld en staan bij normale bedrijfs­voe­ring onder een druk van 5 bar. Een aantal inbou­wingen dienen ’s nachts uitge­voerd te worden, gezien het feit dat de behoefte aan water op dit moment van de dag het laagst is. Om het proces vloeiend te laten verlopen, is een duide­lijk, vooraf afgestemde commu­ni­catie tussen opdracht­gever een aannemer, van wezen­lijk belang.

Na het vervangen van de afslui­ters worden de leidingen droog beschik­baar gesteld aan de opdracht­gever voor het vullen, schoon­spoelen en beproeven. GW Leiding­tech­niek BV verleent assis­tentie bij het bacte­ri­o­lo­gisch betrouw­baar maken van de leidingen.

Brabant Water NV

Nuland

2016

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This