Bovengrondse infra

Algemeen

De opdracht vanuit Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is om het rioolgemaal in Neer te verplaatsen naar ‘binnendijks’. Hiervoor zet WBL meerdere disciplines in om dit mogelijk te maken.
Verplaatsing rioolgemaal in Neer (Limburg)

Verplaatsing rioolgemaal in Neer (Limburg)

De opdracht vanuit Water­schaps­be­drijf Limburg (WBL) is om het riool­ge­maal in Neer te verplaatsen naar ‘binnen­dijks’. Hiervoor zet WBL meerdere disci­plines in om dit mogelijk te maken. 

Economische rioolomlegging en ‑verzwaring

Economische rioolomlegging en ‑verzwaring

Het tracé van de nieuwe N69 raakt een tweetal bestaande riool­wa­ter­lei­dingen van Water­schap De Dommel uit de jaren zeventig.Onderdeel van de opdracht van Boskalis was om een gedeelte ervan te verleggen en te verduur­zamen. GW Leiding­tech­niek bedacht al tijdens de tender een econo­misch alter­na­tief op het initiële programma van eisen.

Nieuwste aanboortechniek op DIO Innovatiemarkt

Nieuwste aanboortechniek op DIO Innovatiemarkt

Innoveren kan je leren! Vandaag presen­teert GW Leiding­tech­niek het nieuwste speci­a­lisme: aanboor­tech­nieken onder druk voor grote diame­ters. Deze in eigen beheer ontwik­kelde techniek laten je de diverse mogelijk­heden en toepas­singen van het aanboren onder druk zien.

GW Leidingtechniek op DIO Innovatiemarkt

GW Leidingtechniek op DIO Innovatiemarkt

Op 8 september vindt de DIO Innova­tie­markt plaats. Deze innova­tie­markt wordt georga­ni­seerd voor én door de infra­branche. GW Leiding­tech­niek mag daar natuur­lijk niet ontbreken! 

Samen aan de slag voor veilig werken!

Samen aan de slag voor veilig werken!

Bij GW Leiding­tech­niek BV vinden we het belang­rijk dat wij als organi­satie voldoen aan de gezondheids‐ en veilig­heids­normen. Dit jaar starten wij met het behalen van de certi­fi­ce­ring van de Veiligheidsladder. 

Talenten bij GW Leidingtechniek BV: Mathijs en Victor

Talenten bij GW Leidingtechniek BV: Mathijs en Victor

Bij GW Leiding­tech­niek BV vinden we het belang­rijk om de kennis binnen de organi­satie zeker te stellen en te verrijken voor de toekomst. Begin dit jaar zijn wij een samen­wer­king gestart met Orion Enginee­ring om starters in de branche op te leiden. 

Start renovatie hoofdrioolgemaal en persleiding Delft

Start renovatie hoofdrioolgemaal en persleiding Delft

Op maandag 14 juni 2021 is de bouwteam­over­een­komst getekend tussen gemeente Delft en de bouwcom­bi­natie Aanne­mings­maat­schappij Vobi bv & GW Leiding­tech­niek BV. Dit is de officiële start van de renovatie van het hoofd­ri­ool­ge­maal en perslei­ding aan de Slauer­hoff­laan in Delft.

Pin It on Pinterest