Onder­grondse en boven­grondse infra­struc­tuur, dat is wat wij doen bij GW Leiding­tech­niek BV. Door heel Neder­land leggen wij leidin­gen aan. Om ervoor te zorgen dat er conti­nue projec­ten in de pijp­lei­ding zitten, zoeken wij een tender­ma­na­ger die aanbe­ste­din­gen binnen­haalt.