Bovengrondse infra

Aanleg afvalwater­transport­leiding Groede – Breskens

Aanleg afval­wa­ter­trans­port­lei­ding Groede – Bres­kens, in opdracht van Water­schap Schel­de­stro­men
Van RWZI Groede dient een afval­wa­ter­trans­port­lei­ding gere­a­li­seerd te worden naar RWZI Bres­kens. GW Leiding­tech­niek BV heeft in opdracht van Water­schap Schel­de­stro­men de aanleg van deze afval­wa­ter­trans­port­lei­ding PVC Ø 400 mm / Ø 315 mm over een totale lengte van onge­veer 6.350 m¹ verzorgd door middel van tradi­ti­o­neel leggen en HDD borin­gen. De PVC leiding werd verbon­den door middel van druk­mof­fen en bij bochten en hulp­stuk­ken door trek­vaste koppe­lin­gen. Naast het verzor­gen van de bereik­baar­heid en het vrij­ma­ken van het tracé omvat het project de aanleg, het beproe­ven en bacte­ri­o­lo­gisch ople­ve­ren van:
Mate­ri­aal
Diame­ters
Lengte
Afval­wa­ter­lei­din­gen
PVC
Ø 400 mm
5.250 m¹
HDD boring
HDPE
Ø 315 mm
1.100 m¹

Waterschap Scheldestromen

Groede – Breskens

2015

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This