Bovengrondse infra

Tweejarige waakvlamovereenkomst calamiteitenafhandeling persleidingen

In opdracht van Hoog­heem­raad­schap Van Rijn­land

Voor een periode van twee jaar, met een optie tot verlen­ging van twee­maal een jaar, is GW Leiding­tech­niek BV verant­woor­de­lijk voor de 247 cala­mi­tei­ten­af­han­de­ling pers­lei­din­gen binnen het areaal van Hoog­heem­raad­schap Van Rijn­land.

GW Leiding­tech­niek BV heeft hier­voor een wacht­dienst­re­ge­ling opge­steld welke een beschik­baar­heid van mate­ri­eel en perso­neel garan­deert van 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Hier­voor zijn door GW Leiding­tech­niek BV een tweetal steun­pun­ten inge­richt, gelegen in Hoofd­dorp en Rijn­sa­ter­woude.

Hoogheemraadschap Van Rijnland

Hoogheemraadschap Van Rijnland

2015 – 2018

Wordt uitgevoerd

Pin It on Pinterest

Share This