Bovengrondse infra

Mag ik me even voorstellen?

23 mei 2016

Mijn naam is Koen Hoeij­ma­kers, 18 jaar en student aan de oplei­ding Civiele Tech­niek van Avans Den Bosch. Bij mijn oplei­ding aan Avans Hoge­school in ‘s‑Hertogenbosch hoort een oriën­te­rende stage van tien weken. Deze stage loop ik nu bij GW Leiding­tech­niek BV en bevat verschil­lende onder­de­len, zoals: meelo­pen met Infra­wer­kers en ze helpen bij verschil­lende projec­ten, calcu­la­ties maken, voor­be­rei­din­gen verrich­ten, meelo­pen met een Uitvoer­der en een onder­deel zelf voor­be­rei­den en uitvoe­ren. Het leuke aan de stage is dat je echt meewerkt in het bedrijf. De werk­zaam­he­den worden gewaar­deerd en zijn ook daad­wer­ke­lijk zinvol. Je krijgt zo echt een goed beeld van wat er alle­maal in de prak­tijk gebeurt.

Pin It on Pinterest

Share This