Bovengrondse infra

Aangenaam, ik ben Mathijs Vervoort!

23 mei 2016

Aange­naam, mijn naam is Mathijs Vervoort. Momen­teel zit ik in het eerste jaar van de studie Civiele Tech­niek aan de Avans Hoge­school in Den Bosch. In mijn zoek­tocht naar een leuke stage kwam ik GW Leiding­tech­niek BV tegen en er was meteen een klik. Het is een leuke, jonge en frisse orga­ni­sa­tie en ik heb het er erg naar mijn zin. Ik loop op dit moment mee bij een project in Amster­dam, waarbij we de terrein­lei­din­gen vervan­gen van de RWZI. Tijdens mijn dag houd ik me bezig met het maken van dagrap­por­ten en het uitvoe­ren van inspec­tie. Ik kijk er naar uit om kennis te maken met de tech­nie­ken die op de bouw­plaats gebruikt worden.

Pin It on Pinterest

Share This