Bovengrondse infra

Stage bij GW Leidingtechniek BV

23 mei 2016

Hoi, mijn naam is Harry Jr. Rüger, 22 jaar en ik woon in Oss. Op dit moment zit ik in het derde leer­jaar van de oplei­ding Civiel­tech­ni­sche Bedrijfs­kunde aan de Avans Hoge­school. Ik kijk uit naar de kansen en moge­lijk­he­den die op mijn pad komen. Zo ook mijn stage bij GW Leiding­tech­niek BV. De werk­zaam­he­den, zoals het leren calcu­le­ren en het zelf­stan­dig werken, helpen mij enorm. Door het uitvoe­ren van mijn stage­ta­ken merk ik dat het in de prak­tijk anders kan lopen dan verwacht. Ik vind het leuk dat ik de kans krijg om het project zelf op te starten in de calcu­la­tie­fase en het daarna mag bege­lei­den in de uitvoe­ring.

Pin It on Pinterest

Share This