Eind juni gaf GW Leiding­tech­niek BV samen met Pro 10, ADS Groep en Water­schaps­be­drijf Limburg een kennis­ses­sie over de totstand­ko­ming van de raam­over­een­kom­sten bij WBL.