Bovengrondse infra

De beste opdrachtgever word je samen met je opdrachtnemer!

18 juli 2023

Rijksoverheid kennissessie over de samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg en GW Leidingtechniek

Eind juni was GW Leiding­tech­niek BV samen met Pro 10 Inkoop­ad­vies en deta­che­ring, ADS Groep en Water­schaps­be­drijf Limburg (WBL) te gast bij een aantal inkoop­or­ga­ni­sa­ties van de Rijks­over­heid.

Samen verzorg­den wij een inte­res­sante kennis­ses­sie over de totstand­ko­ming van de raam­over­een­kom­sten bij WBL, met als uitgangs­punt: “De beste opdracht­ge­ver word je samen met je opdracht­ne­mer”. Men moet meer in kansen gaan denken, want er is veel moge­lijk binnen de aanbe­ste­dings­re­gel­ge­ving.

Ook onze direc­teur Wim van de Westerlo gaf inte­res­sante tips, gericht op elkaar vertrou­wen, trans­pa­ran­tie en elkaar begrij­pen door in gesprek te gaan én blijven. Ook werd er gedis­cus­si­eerd over het verbe­te­ren van de samen­wer­king tussen over­heid en markt.

Al met al een ontzet­tend waar­de­volle manier om kennis en erva­ring met elkaar te delen over samen­wer­king en inkoop.

Pin It on Pinterest

Share This