Bovengrondse infra

Rioolpersleiding Velsen

Riool­pers­lei­ding te Velsen, in opdracht van het Hoog­heem­raad­schap Hollands Noor­der­kwar­tier

Het project omvat het leveren, lassen, beproe­ven en aanbren­gen van 1.320 m¹ HDPE Ø 450 / Ø 500 mm buizen SDR 1117; het aanbren­gen van een 700 m¹ HDD boring onder het Noord­zee­ka­naal bestaande uit een HDPE buis Ø 450 mm SDR 11; het aanbren­gen van een 415 m¹ HDD boring bestaande uit een HDPE buis met gelijke diame­ter onder de Basis­weg / Wijker­meer­weg te Velsen Noord. Daar­naast zijn er kwel­scher­men gele­verd en aange­bracht inclu­sief klei en is er inge­bouwd op een bestaande AC leiding DN350 mm. Ook is er een ophang­con­struc­tie gere­a­li­seerd voor de passage van een bestaande Ø 2.100 mm beton­buis van de WRK.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Velsen

2015

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This