Bovengrondse infra

ORO Deurne

Aanleg onder­grondse infra op het terrein van ORO Woon­voor­zie­ning Het Rijtven te Deurne, in opdracht van Croon Elec­tro­tech­niek BV
ORO reali­seert op Het Rijtven te Deurne onder de noemer ‘Master­plan 2014’ wonin­gen en ruimtes voor dagbe­ste­ding voor cliën­ten met een verstan­de­lijke beper­king. GW Leiding­tech­niek BV heeft in opdracht van Croon Elec­tro­tech­niek BV de onder­grondse infra binnen dit plan gere­a­li­seerd. Het project omvat het leveren, aanbren­gen en beproe­ven van:
Mate­ri­aal
Diame­ters
Lengte
Drink­wa­ter­lei­din­gen
PE
Ø 90, 75, 50 mm
ca. 450 m¹
Gaslei­din­gen
PE
Ø 25, 40 mm
ca. 150 m¹
Multi­duct buis (t.b.v. data)
PE
2 x Ø 5 mm
ca. 1.000 m¹
Multi­duct buis (t.b.v. BMI)
PE
4 x Ø 5 mm
ca. 700 m¹
Terrein­ri­o­le­ring met hulp­stuk­ken
PVC
Ø 160, 125 mm
ca. 565 m¹
Daar­naast zijn er acht stuks huis­aan­slui­tin­gen gere­a­li­seerd. Deze aanslui­tin­gen zijn onder druk op de hoofd­lei­ding gas en water aange­boord. In de meter­kast zijn de water­me­ters Qn6/2,5 en gasme­ters G4 afge­mon­teerd.

Croon Electrotechniek BV

Deurne

2015

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This