Bovengrondse infra

DVR Preusbosch Vaals

DVR Preus­bosch te Vaals, in opdracht van Hoppen­brou­wers Elec­tro­tech­niek BV

Drink­wa­ter­voor­zie­ning Preus­bosch, nabij het drie­lan­den­punt in Vaals, is eigen­dom van Water­lei­ding Maat­schap­pij Limburg en dateert uit 1930. Water­lei­ding Maat­schap­pij Limburg heeft Hoppen­brou­wers Elec­tro­tech­niek BV opdracht gegeven het pomp­sta­tion te reno­ve­ren. GW Leiding­tech­niek BV heeft in opdracht van Hoppen­brou­wers Elec­tro­tech­niek BV een AC water­lei­ding opge­no­men en vervan­gen voor een giet­ij­ze­ren drink­wa­ter­lei­ding Ø 100 mm en Ø 250 mm. Om de functie van de leiding te behou­den gedu­rende de werk­zaam­he­den, is er een tijde­lijke HDPE leiding aange­legd. Ook zijn er diverse huis­aan­slui­tin­gen en mantel­bui­zen gelegd.

Hoppenbrouwers Electrotechniek BV

Vaals

2015

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This