Bovengrondse infra

DVR Preusbosch Vaals

DVR Preus­bosch te Vaals, in opdracht van Hoppen­brou­wers Electro­tech­niek BV

Drink­wa­ter­voor­zie­ning Preus­bosch, nabij het drielan­den­punt in Vaals, is eigendom van Water­lei­ding Maatschappij Limburg en dateert uit 1930. Water­lei­ding Maatschappij Limburg heeft Hoppen­brou­wers Electro­tech­niek BV opdracht gegeven het pompsta­tion te renoveren. GW Leiding­tech­niek BV heeft in opdracht van Hoppen­brou­wers Electro­tech­niek BV een AC water­lei­ding opgenomen en vervangen voor een gietij­zeren drink­wa­ter­lei­ding Ø 100 mm en Ø 250 mm. Om de functie van de leiding te behouden gedurende de werkzaam­heden, is er een tijde­lijke HDPE leiding aange­legd. Ook zijn er diverse huisaan­slui­tingen en mantel­buizen gelegd.

Hoppenbrouwers Electrotechniek BV

Vaals

2015

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This