Bovengrondse infra

Pompbedrijf Vitens Vechterweerd

Aanleg onder­grondse infra pomp­be­drijf Vitens Vech­ter­weerd te Dalfsen, in opdracht van Bouw­be­drijf Salverda BV

In de gemeente Dalfsen is op de zuid­oe­ver van de Vecht een compleet nieuw produc­tie­ge­bouw gere­a­li­seerd waar op jaar­ba­sis 2 miljoen m³ water opge­pompt en gezui­verd wordt teneinde de provin­cie Over­ijs­sel van drink­wa­ter te voor­zien. Bouw­be­drijf Salverda BV heeft van Vitens opdracht gekre­gen de nieuw­bouw van het winning‐ en zuive­rings­pro­duc­tie­be­drijf Vech­ter­weerd te reali­se­ren. GW Leiding­tech­niek BV heeft in opdracht van Salverda BV de onder­grondse infra verzorgd. Het project omvat de aanleg, het beproe­ven en bacte­ri­o­lo­gisch ople­ve­ren van:

Reinwaterleidingen
Materiaal
PVC
Diameters
Ø 500, 400, 315 mm
Lengte
1.025 m¹
Ruwwaterleidingen
Materiaal
PVC
Diameters
Ø 200, 160, 110 mm
Lengte
2.250 m¹
Overstortleiding
Materiaal
PVC
Diameters
Ø 630, 200, 160 mm
Lengte
400 m¹
Concentraatleiding
Materiaal
PVC
Diameters
Ø 150 mm
Lengte
55 m¹
Filtraatleiding
Materiaal
PVC
Diameters
Ø 400, 300, 250 mm
Lengte
350 m¹
Vuilwaterspoel‐ propleidingen
Materiaal
PVC
Diameters
Ø 630, 500, 200 mm
Lengte
275 m¹
HDD boring
Materiaal
PE
Diameters
Ø 160 mm
Lengte
100 m¹
HDD boring onder waterschapsdijk (inclusief aanbrengen tweetal PE kwelschermen)
Materiaal
PE
Diameters
Ø 160 mm
Lengte
90 m¹
Daar­naast zijn er een zestal ratten­klep­pen DN600 mm en is er een ratten­klep DN150 mm geplaatst.

Bouwbedrijf Salverda BV

Dalfsen

2015

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This