Bovengrondse infra

Toekomstige studenten inspireren voor ons vakgebied

29 maart 2024

GWL aanwezig bij Open Dag Avans Tilburg

Op 20 maart was GW Leiding­tech­niek BV aanwe­zig bij de open avond van Avans Hoge­school in Tilburg om ons vakge­bied te promo­ten en toekom­stige studen­ten te inspi­re­ren.

We deelden beelden en verha­len van onze projec­ten. Lieten zien wat ons vakge­bied inhoudt, waar je stage kunt lopen en na de oplei­ding alle­maal kunt doen en worden. Een leuke manier om leer­lin­gen en ouders te ontmoe­ten en ze een glimp te geven van de diver­si­teit van ons vak.

Bij GW Leiding­tech­niek BV zijn enthou­si­aste en gemo­ti­veerde jonge­ren altijd welkom om ons mooie vak te leren. Ben óf ken jij iemand die een vakge­richte oplei­ding volgt? En zoek je een uitda­gende en leer­zame stage, waarin je kennis maakt met het vak in de prak­tijk? Neem dan eens contact met ons op!

Meer weten? Bekijk onze vaca­tu­res en laat je inspi­re­ren door de verha­len van onze mede­wer­kers en stagi­aire.

Dank aan Avans Hoge­school Tilburg voor de uitno­di­ging en de fijne ontvangst op de open dag.

 

Pin It on Pinterest

Share This