Bovengrondse infra

Even voorstellen – monteur John Habraken

22 juli 2022

monteur John Habraken

John Habra­ken maak je over leiding­tech­niek niets wijs. Al 45 jaar werkt hij voor de familie Van de Westerlo als monteur. Hij begon zijn loop­baan bij opa Willem van de Westerlo en ging vervol­gens voor zijn zoon Henk werken. Vandaag werkt hij nog altijd voor GW Leiding­tech­niek BV onder leiding van klein­zoon Wim van de Westerlo. Hoewel hij merkt dat het fysieke werk zwaar­der wordt, is hij vast­be­slo­ten. ‘Die 2,5 jaar tot mijn pensi­oen ga ik volma­ken bij dit fami­lie­be­drijf!’

Na zijn oplei­ding als metselaar/tegelzetter had John al snel zijn eerste baan gevon­den. Hij zou in Duits­land zwem­ba­den gaan bete­ge­len. Vlak voor zijn eerste werkdag ging hij naar een feestje. Daar sprak hij opa Willem van de Westerlo. ‘Voor hetzelfde salaris kon ik bij hem aan de slag als buis­lei­dingleg­ger.’ John hoefde hier niet lang over na te denken. ‘Voor mijn baan in Duits­land moest ik iedere dag om half 5 op, bij van de Westerlo hoefde ik pas om half 7 te vertrek­ken. Dus ik had mijn keuze snel gemaakt!’

Uit of thuis

De ene keer werkt John dicht­bij huis aan een project. Dan rijdt hij op en neer en is hij ’s avonds gewoon thuis bij zijn vrouw. Is een project verder weg, dan gaat hij ‘in de kost’ en logeert hij een midweek op de project­lo­ca­tie. ‘Voor mij is dat ideaal, zeker nu ik wat ouder ben. Ik kom niet al moe aan van het verre rijden. Samen met mijn maatje Mark verblijf ik in een vakan­tie­huisje. Hier kook ik ’s avonds ons maaltje en ’s ochtends sta ik weer fris op. Aan het einde van de week rijd ik weer naar huis. Als ik op zater­dag dan een feestje heb, heb ik daar nog energie voor.’

Scheidingsgeld

Wanneer je op een project­lo­ca­tie blijft, krijg je per dag dat je van huis bent een extra onkos­ten­ver­goe­ding. John heeft hier een bijzon­der woord voor. ‘In de bouw noemen we dat ‘schei­dings­geld’. En voor het klimaat scheelt het natuur­lijk ook dat ik niet iedere dag op‐en‐neer rijd. Dat scheelt weer CO2-uitstoot.’Daar zijn we ook flink mee bezig. We hebben name­lijk een niveau 5 grada­tie op de CO2 pres­ta­tie­lad­der.

‘Ik vind eigen­lijk alles leuk. De vari­a­tie in de projec­ten en mate­ri­a­len maakt dat mijn werk uitda­gend blijft. Je hebt zoveel soorten leidin­gen, van  PVC, GVK, beton tot staal. Je kunt het zo gek niet opnoe­men of er zijn buizen van. En soms heb je een spec­ta­cu­lair project, zoals laatst in Bergen op Zoom. Daar maakten we een afval­trans­port­lei­ding over een totale lengte van onge­veer 700 meter door middel van tradi­ti­o­neel leggen. Als zo’n project goed lukt, ga je met een trots gevoel naar huis.’

John Habra­ken

Monteur, GW Leiding­tech­niek BV

Nooit meer een ander

Slechts 1 jaar werkte John ooit voor een ander bedrijf, ook als monteur. ‘Wat ik fijn vind aan dit fami­lie­be­drijf is dat ik zo naar onze direc­teu­ren kan stappen en mijn zegje kan doen. Dat hoef je bij een groot bedrijf echt niet te doen. Daar ben je maar een nummer­tje. Bij ons kent ieder­een elkaar. We gaan goed met elkaar om. Doordat er regel­ma­tig een gezel­lig uitje geor­ga­ni­seerd wordt, weten we ook hoe het privéle­ven van een ander eruit ziet.’ Dus nooit meer een andere werk­ge­ver? ‘Ik ben nu 64 en ik moet dus nog zo’n 2 – 3 jaar tot aan mijn pensi­oen. Die ga ik hier zeker volma­ken!’

Pin It on Pinterest

Share This