Bovengrondse infra

Grondwerker GWW die leidingen legt door het hele land

24 maart 2022

Vacature: grondwerker GWW (grond‑, weg‐ en waterbouw)

(40 uur – standplaats Helmond)

Onder­grondse en boven­grondse infra­struc­tuur, dat is wat wij doen bij GW Leiding­tech­niek BV. Door heel Neder­land leggen wij leidin­gen aan. Onze project­lo­ca­ties zijn vaak in een water­win­ge­bied of bij een riool­wa­ter­zui­ve­ring. Maar een gemeente kan ons ook een stede­lijk gebied instu­ren! Ons speci­a­lisme? Dat zijn drink‐ en afval­wa­ter projec­ten. Vaak is het passen en meten om tussen alle kabels en leidin­gen te komen, daarom zoeken wij een collega grond­wer­ker. 

‘Je kan bij ons een mooie cent verdie­nen, maar je moet er wél wat voor over hebben. Het is geen 9 – 5 baan, maar je krijgt er veel vrij­heid voor terug. Ik ben iedere dag lekker fysiek aan het werk, in de buiten­lucht. Samen met mijn collega’s bepalen we onze eigen plan­ning. Wanneer we die halen, rijd ik tevre­den weer naar huis!’

Mark de Kimpe

Infra­wer­ker, GW Leiding­tech­niek BV

Dit ga je doen

 • Als grond­wer­ker leg je verschil­lende soorten leidin­gen.
 • Offi­ci­eel onder­steun jij de buis­lei­dingleg­ger of monteur, maar in de prak­tijk klaren we iedere klus samen.
 • Je werkt nauw­keu­rig en contro­leert je eigen werk. Zie je een foutje? Dan los je het op.
 • Jij kan goed uit de voeten met meet‐ en beproe­vings­ap­pa­ra­tuur en weet welk mate­ri­aal je het beste kunt gebrui­ken voor iedere klus.
 • Is er een probleem? Is er iets mis met het mate­ri­aal? Dan geef je een seintje aan de buis­lei­dingleg­ger of monteur.

Dit ben jij

 • Op je collega’s moet je kunnen bouwen. Jij bent een echte team­player. We doen het samen en kunnen altijd op je rekenen.
 • Onze projec­ten zijn door heel Neder­land. Jouw werk dus ook. Je bent bereid om door heel Neder­land te werken en ‘in de kost’ te gaan op locatie.
 • Je wil leren en beter worden in je vak. Wij helpen je daarbij.
 • We begin­nen vroeg en gaan pas naar huis als het werk voor de dag af is. Jij snapt dat en hebt geen 9 – 5 menta­li­teit.
 • Je ziet er netjes en verzorgd uit.

Wij bieden

 • Een uitda­gende baan in het leiding­werk. Geen project is bij ons hetzelfde.
 • Altijd andere projec­ten op verschil­lende loca­ties. Zo wordt je werk nooit saai!
 • Zo’n dertig gezel­lige collega’s, die ook nog eens keigoed zijn in hun werk.
 • Jouw salaris ligt tussen de € 2.850,- en € 3.050,- bruto per maand op basis van een 40‐urige werk­week, afhan­ke­lijk van je leef­tijd en erva­ring.
 • 30 vakan­tie­da­gen inclu­sief 10 atv‐dagen.
 • Je mag oplei­din­gen volgen of certi­fi­ca­ten halen. Denk hierbij aan: VCA Basis, BHV, Veilig werken langs de weg of Hygi­ë­nisch werken in de water­dis­tri­bu­tie.
 • En meer: een gezel­lige BBQ voor de bouwvak met jouw partner én een heer­lijk kerst­di­ner met collega’s.

Solliciteer bij GW Leidingtechniek BV

Wil jij ons team komen verster­ken als grond­wer­ker GWW? Stuur dan jouw cv en moti­va­tie­brief naar Barbara de Bruijn: barbara@​gwleidingtechniek.​nl.
Heb je vragen over de vaca­ture? Bel dan gerust even met Barbara via 0492 579 640. Zij kan je alles vertel­len over deze baan!

   Pin It on Pinterest

   Share This