Bovengrondse infra

Monteur die de leiding neemt!

24 maart 2022

Vacature: monteur buisleidinglegger

(40 uur – standplaats Helmond)

Onder­grondse en boven­grondse infra­struc­tuur, dat is wat wij doen bij GW Leiding­tech­niek BV. Door heel Neder­land leggen wij leidin­gen aan. Onze project­lo­ca­ties zijn vaak in een water­win­ge­bied of bij een riool­wa­ter­zui­ve­ring. Maar een gemeente kan ons ook een stede­lijk gebied instu­ren. Ons speci­a­lisme? Dat zijn drink‐ en afval­wa­ter­pro­jec­ten. Vaak is het passen en meten, daarom zoeken wij een collega‐monteur die buis­lei­din­gen kan leggen en het voor­touw neemt! 

‘De vari­a­tie in de projec­ten en mate­ri­a­len maakt dat mijn werk uitda­gend blijft. Je hebt zoveel soorten leidin­gen; van  PVC, GWK, beton of staal. Je kunt het zo gek niet opnoe­men of er zijn buizen van.’

John Habra­ken

Monteur Buis­lei­dingleg­ger, GW Leiding­tech­niek BV

Dit ga je doen

 • Als monteur ben jij verant­woor­de­lijk voor het goed uitvoe­ren van alle GWW werk­zaam­he­den. En met ‘goed’ bedoe­len we: correct, effi­ci­ënt en zoals het hoort volgens de huidige richt­lij­nen.
 • Jij stuurt jouw ploeg aan. Dit zijn je collega‐grondwerkers en ‑machi­nis­ten.
 • Je zorgt voor een veilige werk­plek. Voor jezelf, maar ook voor je collega’s.
 • Is er meer‐ of minder­werk? Jij ziet het als eerste, over­legt met de opdracht­ge­ver en past de plannen aan.
 • Wij werken door heel Neder­land. De ene keer werk je dus dicht­bij huis, de andere keer ga je ‘in de kost’ op locatie.

Dit ben jij

 • Je bent een zelf­stan­dige werker die het voor­touw neemt.
 • Jij bent goed met klanten. Je weet wat onze opdracht­ge­vers belang­rijk vinden en kijkt wat kan binnen de moge­lijk­he­den.
 • Jij weet welk mate­ri­aal je het beste kunt gebrui­ken voor iedere klus.
 • Je bent nauw­keu­rig en probeert fouten te voor­ko­men. Bij jezelf én bij je collega’s.

Wij bieden

 • Een uitda­gende baan in het leiding­werk. Geen project is bij ons hetzelfde.
 • Altijd andere projec­ten op verschil­lende loca­ties. Zo wordt je werk nooit saai!
 • Circa dertig gezel­lige collega’s, die ook nog eens keigoed zijn in hun werk.
 • Jouw salaris ligt tussen de € 3.100,- en € 3.650 bruto per maand op basis van een 40‐urige werk­week, afhan­ke­lijk van je leef­tijd en erva­ring.
 • 30 vakan­tie­da­gen inclu­sief 10 atv‐dagen.
 • Je mag oplei­din­gen volgen of certi­fi­ca­ten halen. Denk hierbij aan: VCA Basis, BHV, Veilig werken langs de weg of Hygi­ë­nisch werken in de water­dis­tri­bu­tie.
 • En meer: een gezel­lige BBQ voor de bouwvak met jouw partner én een heer­lijk kerst­di­ner met collega’s!

 

Solliciteer bij GW Leidingtechniek BV

Ben je enthou­si­ast gewor­den na het lezen van de vaca­tu­re­tekst en wil jij graag ons team komen verster­ken als monteur buis­lei­dingleg­ger? Stuur dan jouw cv en moti­va­tie­brief naar Barbara de Bruijn: barbara@​gwleidingtechniek.​nl.
Heb je vragen over de vaca­ture? Bel dan gerust even met Barbara via 0492 579 640. Zij kan je alles vertel­len over deze baan!

   Pin It on Pinterest

   Share This